help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 31 oktober 1953 tot vaststelling, voor het jaar 1953, van de regelen volgens welke de Rijksbijdrage geregeld wordt in de betaling van een verlofgeld aan de afgevaardigden der bedienaars van de eredienst, belast met het onderricht in de godsdienst en in de zedenleer aan de lagere gemeentescholen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/10/1953
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/12/1953
Pagina:7935
Advies van de Raad van State 3885