help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 2. Mai 1995 zur Abänderung des Gesetzes vom 8. Juli 1976 über die öffentlichen Sozialhilfezentren

Decreet van 2 mei 1995 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/05/1995
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/1995
Editie:1
Pagina:35121
Advies van de Raad van State 23439
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1996 behalve art. 7 01/04/1995