help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 28 maart 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2004 houdende delegatie van bevoegdheden (FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/03/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/10/2006
Pagina:56367
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 28/03/2006

Periode van geldigheid van 28/03/2006 tot 13/05/2014