help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 18. April 1995 zur Festlegung der auf die Buchführung der öffentlichen Sozialhilfezentren anwendbaren Bestimmungen, Unterzichnet am Brüssel 27. Januari 1993

Decreet van 18 april 1995 houdende goedkeuring van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Europese Vrijhandelsassociatie, ondertekend te Brussel op 27 januari 1993


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/04/1995
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/10/1995
Pagina:28678
Advies van de Raad van State 23955
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking