help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 19. Februar 1990 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 15. April 1977 zur Festlegung der Vorschriften und der Bedingungen für die Berechnung der Anzahl Planstellen in bestimmten Ämtern des Erziehungshilfs- und Verwaltungspersonals des Sekundar- und Hochschulunterrichtswesens-, mit Ausnahme der Universitäten, abgeändert durch den Königlichen Erlass Nr. 61 vom 20. Juli 1982 und zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 2. Dezember 1969 zur Festlegung der Normen für eine Stelle als Korrespondent-Hilfsbuchhalter und Korrespondent-Hilfsbuchhalter im Auswahlverfahren in den Staatsschulen, abgeändert durch den Königlichen Erlass Nr. 211 vom 23. September 1983

Decreet van 19 februari 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor hoger onderwijs, met uitzondering van het universitair onderwijs, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 61 van 20 juli 1982, alsmede tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1969 tot vaststelling van de normen voor de oprichting van betrekkingen van rekenplichtig correspondent en geselecteerd rekenplichtig correspondent in de rijksonderwijsinrichtingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 211 van 23 september 1983


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/02/1990
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/05/1990
Pagina:8686
Advies van de Raad van State ?
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1989

TT schooljaar 1989-1990

Periode van geldigheid van 01/09/1989 tot ...