help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 juni 1953 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 1936 tot codificatie van de postwetgeving in binnenlandse dienst en van het besluit van de Regent van 10 december 1948 houdende wijziging van de posttarieven (binnenlandse dienst)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/06/1953
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/07/1953
Pagina:4260
Advies van de Raad van State U - D + 3598