help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 23. November 1992 zur billigung des Übereinkommens vom 21. Februar 1971 über psychotrope Stoffe

Decreet van 23 november 1992 houdende goedkeuring van de Overeenkomst van 21 februari 1971 betreffende de psychotrope stoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/11/1992
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/01/1993
Pagina:804
Advies van de Raad van State 20101
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking