help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 juni 1953 tot indeling van het vullen van verplaatsbare recipiënten van om het even welke aard bij middel van samengeperst, vloeibaar gemaakt of opgelost gehouden gas onder een druk hoger dan 1kg/cm², bij de bedrijven bedoeld in titel I, hoofdstuk II, van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming en tot wijziging van de rubriek betreffende de werkhuizen voor samenpersing van gas


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/1953
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/07/1953
Pagina:4517
Advies van de Raad van State 3548