help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 april 1953 houdende regeling van de administratieve toestand der personeelsleden van het bestuur van het zeewezen die, gedurende de terugtrekking naar Groot-Brittannië, dienst hebben geweigerd of hun aanwezigheid laat hebben bekendgemaakt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/1953
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/06/1953
Pagina:3925
Advies van de Raad van State 3440