help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 12 juli 2006 houdende de aanpassing van de gewestelijke verificatiecentra van Antwerpen en Brasschaat bij de Administratie der douane en accijnzen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/07/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/09/2006
Editie:1
Pagina:44254
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 25/04/2002

Periode van geldigheid van 25/04/2002 tot ...