help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 maart 1953 tot toekenning van een vergoeding aan de burgerlijke en militaire beambten van de kolonie die tijdens de oorlog 1940-1945 uit de bezette gebieden ontsnapt zijn en hun ambt in Belgisch-Congo weder opgenomen hebben


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/03/1953
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/03/1953
Pagina:1829
Advies van de Raad van State 3346