help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 21 augustus 2006 tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer voor de gelijktijdige verkiezingen van de gemeenteraden, de districtsraden, de rechtstreekse verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn en de verkiezingen van de provincieraden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/08/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/09/2006
Pagina:43875
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/09/2006 tot 11/07/2012