help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 januari 1971 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 1967 tot vaststelling, wat het Bestuur der Waterwegen, Dienst der stuwdammen betreft, van de graden waaraan het vrij genot van woning verbonden is, en van hun aantal


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/01/1971
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/02/1971
Pagina:1941
Advies van de Raad van State U - D