help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 22. Juni 2006 zur Festlegung des Formulars zur Meldung der Bereitstellung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van de Duitstalige Gemeenschap van 22 juni 2006 tot vastlegging van het formulier voor de registratie van het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken en -diensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/06/2006
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/08/2006
Pagina:43704
Advies van de Raad van State 39914
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 10/09/2006 tot ...