help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux
2 resultaten gevonden
Vergadering Zitting Doc Opschrift  
Vlaams Parlement 2020/2021 23 ONTWERP VAN DECREET - van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het begrotingsjaar 2020
Vlaams Parlement 2020/2021 23 ONTWERP VAN DECREET - van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het begrotingsjaar 2020