help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux
2 resultaten gevonden
Vergadering Zitting Doc Opschrift  
Senaat 1995/1996 185 Herziening van artikel 41 van de Grondwet --- Ontwerp van tekst houdende aanvulling van artikel 41 van de Grondwet met een tweede, derde en vierde lid
Senaat 1995/1996 185 HERZIENING VAN DE GRONDWET - Herziening van artikel 41 van de Grondwet