help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

VOORSTEL VAN DECREET - houdende wijziging van DVR 22/12/1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 1998/1999
Document: 1380
Documenten
Verslagen: 1380/3 André Kenzeler
Handelingen: 04/05/1999 - 05/05/1999
Amendementen: 1380/2
Auteur(s) Mark Van der Poorten
Herman De Loor
Veerle Heeren
Marcel Logist
Leo Cannaerts
André Kenzeler