help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

HERZIENING VAN DE GRONDWET - Herziening van artikel 150 van de Grondwet

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Senaat
Zitting: 1998/1999
Document: 1328
Documenten
Verslagen: 1328/3 Nothomb
Handelingen: 27/04/1999
Amendementen: 1328/2/5
Precedenten D.P.A. Doc. Ch/K (98/99) 1936
Bijkomende informatie 1328/2/3
1328/4 Texte adopté par la Commission des affaires institutionnelles / Tekst aangenomen door de Commissie voor de institutionele aangelegenheden
1328/5
1328/6 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale / Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd