help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997
+ bijlagen

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 1996/1997
Document: 15
Documenten
Verslagen: 15/8-A Veerle Heeren
15/8-B Fred Dielens
15/8-C Michiel Vandenbussche
15/8-D Peter Desmet
15/8-E Erik Matthijs
15/8-F Jos De Meyer
15/8-G Carl Decaluwé
15/8-H Freddy De Vilder
15/8-I Bart Vandendriessche
Guy Swennen
Riet Van Cleuvenbergen
15/8-J Jacques Laverge
15/8-K Walter Vandenbossche
15/8-L Mieke Van Hecke
15/9 Carlos Lisabeth
Handelingen: 17/12/1996 - 18/12/1996 - 19/12/1996
Amendementen: 15/2/3/4/5/6/7/10/11/12/13/14/15