help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

HERZIENING VAN DE GRONDWET - Herziening van artikel 150 van de Grondwet

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Kamer van volksvertegenwoordigers
Zitting: 1998/1999
Document: 1936
Documenten
Verslagen: 1936/2 Paul Tant + Olivier Maingain
Handelingen: 23/03/993 - 25/03/1999
Amendementen: 1936/4
Auteur(s) Stefaan De Clerck c.s.
Precedenten D.P.A. Doc. Sen. (98/99) 1231
Overdracht Doc. Sen. (98/99) 1328
Bijkomende informatie 1936/2
1936/3 Texte adopté par la Commission de révision de la Constitution et de la réforme des institutions / Tekst aangenomen door de Commissie voor de herziening van de grondwet en de hervorming der instellingen
1936/4
1936/5 Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat / Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat