help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

HERZIENING VAN DE GRONDWET
Herziening van artikel 151 van de Grondwet

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Senaat
Zitting: 1998/1999
Document: 1121
Documenten
Verslagen: 1121/3 Lallemand
Handelingen: 19/11/1998
Amendementen: 1121/2
Precedenten D.P.A. Doc. Ch/K (97/98) 1675
Bijkomende informatie 1121/2/3
1121/4 Texte corrigé par la Commission des affaires institutionnelles / Tekst verbeterd door de Commissie voor de institutionele aangelegenheden
1121/5 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale / Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd