help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

HERZIENING VAN DE GRONDWET
Herziening van artikel 151 van de Grondwet

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Kamer van volksvertegenwoordigers
Zitting: 1997/1998
Document: 1675
Documenten
Verslagen: 1675/4 Patrick Dewael + Thierry Giet
Handelingen: 22/10/1998
Amendementen: 1675/2/3
Auteur(s) Olivier Maingain
Geert Bourgeois
Antoine Duquesne
Patrick Dewael
Pierre Beaufays
Renaat Landuyt
Thierry Giet
Jo Vandeurzen
Overdracht Doc Sen (1998/1999) 1121
Bijkomende informatie 1675/2/3/4
1675/5 Texte adopté par les commissions réunies de révision de la constitution et de la réforme des institutions et de la justice / Tekst aangenomen door de verenigde commissies voor de herziening van de grondwet en de hervorming der instellingen en voor de justitie
1675/6 Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat / Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat