help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

WETSVOORSTEL - betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Senaat
Zitting: 1997/1998
Document: 1066
Documenten
Verslagen: 1066/6 Bourgeois + Desmedt
1066/7 Bourgeois + Desmedt (annexes / bijlagen)
Handelingen: 26/11/1998
Amendementen: 1066/3/4/5
Auteur(s) Vandenberghe
Lallemand
Erdman
Milquet
Coveliers
Foret
Anciaux
Desmedt
Overdracht Doc. Ch/K (98/99) 1851
Bijkomende informatie 1066/2 Avis du Conseil d'Etat / Advies van de Raad van State
1066/8 Texte adopté par la Commission de la justice / Tekst aangenomen door de Commissie voor de justitie