help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

HERZIENING VAN DE GRONDWET
Herziening van artikel 125 van de Grondwet

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Kamer van volksvertegenwoordigers
Zitting: 1997/1998
Document: 1599
Documenten
Verslagen: 1599/2 Robert Delathouwer
Handelingen: 16/06/1998
Amendementen: 1599/3
Precedenten D.P.A. Doc. Sen. (97/98) 899
Bijkomende informatie 1599/2/3
1599/4 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale / Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd