help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

HERZIENING VAN DE GRONDWET
Herziening van artikel 125 van de Grondwet

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Senaat
Zitting: 1997/1998
Document: 899
Documenten
Verslagen: 899/3 Hotyat
Handelingen: 11/06/1998
Amendementen: 899/2
Auteur(s) Vandenberghe c.s.
Overdracht Doc. Ch/K (97/98) 1599
Bijkomende informatie 899/2/3
899/4 Texte adopté par la Commission des affaires institutionnelles / Tekst aangenomen door de Commissie voor de institutionele aangelegenheden
899/5 Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants / Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers