help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

HERZIENING VAN DE GRONDWET
Herziening van artikel 103 van de Grondwet

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Kamer van volksvertegenwoordigers
Zitting: 1997/1998
Document: 1258
Documenten
Verslagen: 1258/5 Thierry Giet + Yves Leterme
1258/8 Didier Reynders
Handelingen: 22/04/1998 - 28/04/1998
Amendementen: 1258/2/3/4/7/9/10
Auteur(s) Nathalie de T'Serclaes
Overdracht Doc. Sen. (97/98) 964
Bijkomende informatie 1258/2/3/4/5/7/8/9/10
1258/6 Texte adopté par la commission de révision de la constitution et de la réforme des institutions / Tekst aangenomen door de commissie voor de herziening van de grondwet en de hervorming van de instellingen
1258/11 Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat / Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat