help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

HERZIENING VAN DE GRONDWET - Herziening van artikel 41 van de Grondwet

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Kamer van volksvertegenwoordigers
Zitting: 1996/1997
Document: 1177
Documenten
Verslagen: 1177/3 Servais Verherstraeten
Handelingen: 15/07/1998 - 16/07/1998
Amendementen: 1177/2/5
Auteur(s) Louis Michel
Louis Vanvelthoven
Pierrette Cahay-André
Claude Eerdekens
Luc Willems
Overdracht Doc. Sen. (97/98) 1068
Bijkomende informatie 1177/2/3/5
1177/4 Texte adopté par la Commission de révision de la constitution et de la réforme des institutions / Tekst aangenomen door de commissie voor de herziening van de grondwet en de hervorming der instellingen
1177/6 Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat / Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat