help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN BIJZONDERE WET - tot wijziging van artikel 24bis, §5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Senaat
Zitting: 1995/1996
Document: 181
Documenten
Verslagen: 181/3 M. Desmedt
Handelingen: 01/02/1996
Amendementen: 181/2
Auteur(s) M. Foret et consorts
Overdracht Doc. Ch/K (95/96) 416
Bijkomende informatie 181/4 texte adopté par la Commission des Affaires institutionnelles
181/5 texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des Représentants / Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers