help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2022/2023
Document: 1508
Bijkomende informatie 1508/1 - Advies van de Raad van State - p 169-184 (72235)
1508/2/3/4/5/6/7/7-erratum/8/9/10