help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN ORDONNANTIE - houdende organisatie van het parkeerbeleid en herdefiniëring van de opdrachten en beheerswijze van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Zitting: 2021/2022
Document: A-490
Bijkomende informatie 490/1 Avis du Conseil d'État / Advies van de Raad van State - p 62-70 (70152)
490/2/3