help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de artikelen 8, 17, 37, 38, 40 en 42 van het Wetboek der successierechten

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Zitting: 2021/2022
Document: A-542
Bijkomende informatie A-542/1 Avis du Conseil d'Etat / Advies van de Raad van State - p 11
A-542/2