help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN ORDONNANTIE - tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode inzake het openbaar beheersrecht en leegstaande woningen

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Zitting: 2021/2022
Document: A-488
Bijkomende informatie 488/1 Avis du Conseil d'État / Advies van de Raad van State - p 52-60 (70120)
488/2/3