help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN ORDONNANTIE - tot afschaffing van de instelling van openbaar nut Fonds voor de financiering van het waterbeleid

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Zitting: 2021/2022
Document: A-486
Bijkomende informatie 486/1 Avis du Conseil d'État / Advies van de Raad van State - p 6-7 (70224)