help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN ORDONNANTIE - houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van jacht en de vogelbescherming, gedaan te Brussel op 17 februari 2016

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Zitting: 2020/2021
Document: A-379
Bijkomende informatie 379/1 Avis du Conseil d'État/ Advies van de Raad van State - p 5-7 (68778)
379/2