help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN ORDONNANTIE - houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kaapverdië betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 26 oktober 2017

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Zitting: 2020/2021
Document: A-252
Bijkomende informatie 252/1 Avis du Conseil d'État / Advies van de Raad van State - p 9-16 (67363)
252/2