help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN ORDONNANTIE - tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen ten gevolge van de nieuwe federale regelgeving inzake de inschrijving van de motorvoertuigen en aanhangwagens

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Zitting: 2020/2021
Document: A-277
Bijkomende informatie 277/1 Avis du Conseil d'État / Advies van de Raad van State - p 7-10 (67988)