help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

HERZIENING VAN DE GRONDWET - Herziening van artikel 8 van de Grondwet

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Kamer van volksvertegenwoordigers
Zitting: 1995/1996
Document: 354
Documenten
Verslagen: 354/5 Patrick Dewael
354/17 Geert Versnick
Handelingen: 26/06/1997 - 28/10/1998 - 29/10/1998
Amendementen: 354/2/3/4/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/19/20/21/22
Auteur(s) M. Georges Clerfayt
Precedenten D.P.A. Doc. Ch/K (93/94) 1323
Overdracht Doc. Sen. (98/99) 1131
Bijkomende informatie 354/2/3/4/5/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16
354/6 Texte adopté par la commission de révision de la constitution et de la reforme des institutions / Tekst aangenomen door de commissie voor de herziening van de grondwet en de hervorming der instellingen
354/17 Tekst aangenomen door de commissie voor de herziening van de grondwet en de hervorming der instellingen / Texte adopté par la Commission de révision de la constitution et de la réforme des institutions
354/18/19/20/21/22
354/23 Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat / Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat