help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - tot wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating
van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen, wat betreft de fusie van de LOM Antwerpen en de LOM Oostende-Brugge

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2020/2021
Document: 480
Bijkomende informatie 480/1 - Advies van de Raad van State - p 37-45 (67837)
480/2/3