help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE - tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen om de verkeersbelasting op motorrijtuigen en de belasting op de inverkeerstelling te hervormen

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Zitting: 2019/2020
Document: A-55
Precedenten D.P.A. Doc. Bru. (2016/2017) A-411