help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

VOORSTEL VAN DECREET - houdende vaststelling van de voorwaarden voor getroffenen van repressie en epuratie, en voor oorlogsslachtoffers om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 1995/1996
Document: 298
Documenten
Verslagen: 298/8 Riet Van Cleuvenbergen
Handelingen: 10/06/1998
Amendementen: 298/3/4/5/7
Auteur(s) Herman Suykerbuyk c.s.
Bijkomende informatie 298/2 Advies van de Raad van State (25285)
298/6 Advies van de Raad van State (27023)
298/9 Advies van het Overlegcomité Federale Regering - Gemeenschaps- en Gewestregeringen