help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2018/2019
Document: 1820
Bijkomende informatie 1820/1 Advies van de Raad van State - p 183-197 (64849) en p 201-203 (64850)
1820/2/3/4/5