help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE - tot invoering van een eenvormig tarief voor de aanvragen om stedenbouwkundige inlichtingen

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Zitting: 2015/2016
Document: A-374
Auteur(s) de Clippele Olivier, Van Goidsenhoven Gaëtan, Dufourny Dominique
Bijkomende informatie A-374/2