help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE - tot wijziging van de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Zitting: 2012/2013
Document: A-398
Auteur(s) De Wolf Vincent, Teitelbaum Viviane, Van Goidsenhoven Gaëtan
Bijkomende informatie Niet bestaande > ontbinding 25 mei 2014
Non avenue > dissolution 25 mai 2014