help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE - betreffende de oprichting en financiering van het Gewestelijk Economisch Fonds voor de Brusselse Audiovisuele Sector, Bruxellimage

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Zitting: 2015/2016
Document: A-218
Auteur(s) Marion LEMESRE, Jacqueline ROUSSEAUX, Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN, Boris DILLIES
Bijkomende informatie A-218/2