help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

VOORSTEL VAN DECREET - houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2013/2014
Document: 2394
Auteur(s) Marius Meremans, Ward Kennes, Jurgen Vanlerberghe, Willy Segers, Jan Verfaillie, Kurt De Loor, Karin Brouwers
Bijkomende informatie 2394/2/4/5/6
2394/3 Advies van de Raad van State - p 3-10