help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

VOORSTEL VAN DECREET - houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2009/2010
Document: 542
Auteur(s) Michèle Hostekint, Liesbeth Homans, Dirk de Kort, Bart Martens, Eric Van Rompuy
, Wilfried Vandaele, Valerie Taeldeman
Bijkomende informatie 542/2/3/4/5