help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

VOORSTEL VAN DECREET - houdende aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en van het decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2009/2010
Document: 349
Auteur(s) Wilfried Vandaele, Lode Ceyssens, Bart Martens, Liesbeth Homans, Valerie Taeldeman, Michèle Hostekint , Tinne Rombouts
Bijkomende informatie 349/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14