help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

VOORSTEL VAN DECREET - houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2006/2007
Document: 1163
Auteur(s) Kris Van Dijck, Robert Voorhamme, Kathleen Helsen, Sven Gatz, Dirk De Cock
Overdracht Doc Vl Parl (2009) 107
Bijkomende informatie 1163/2 Advies van de Raad van State - p. 1-11 (43178)
1163/3/4/5/6/7/8