help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

VOORSTEL VAN DECREET - betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het Provinciedecreet van 9 december 2005

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2006/2007
Document: 1009
Auteur(s) Marnic De Meulemeester, Jan Verfaille, Jacky Maes, Kris Van Dijck
Bijkomende informatie 1009/2/3/4/5/6/7/8