help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2003
+ addendum + Addendum I

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2003/2004
Document: 1947
Documenten
Amendementen: 1947/3/8
Bijkomende informatie 1947/1 Advies van de Raad van State - p. 17-19
1947/2 Verslag van het Rekenhof
1947/9